BASIN

Kapadokya Sanat ve Kültür Merkezi, kuruluşundan bu yana ulusal haber kuruluşlarının gündemi hâline gelmiştir. Ortaya koyduğumuz kültürel destek çabası, bu şekliyle de haklı bir gurura dönüşmüştür.

Etkili bir açılış ile faaliyete başlayan KSKM, mevcutta olan birçok farklı kültürel proje doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bununla birlikte eğitim faaliyetlerine ve sanat eserlerinin sunumu da sürmektedir.

Gazete ve Dergi Kupürleri